Dlaczego leasing jest korzystny dla przedsiębiorców?
Dlaczego leasing jest korzystny dla przedsiębiorców? Reviewed by Momizat on . Wśród różnych form finansowania inwestycji dostępnych dla przedsiębiorców warto zwrócić uwagę na leasing. Jest on alternatywą dla kredytu bankowego, która niesi Wśród różnych form finansowania inwestycji dostępnych dla przedsiębiorców warto zwrócić uwagę na leasing. Jest on alternatywą dla kredytu bankowego, która niesi Rating: 0
Jesteś tutaj: Home » Własny biznes » Dlaczego leasing jest korzystny dla przedsiębiorców?

Dlaczego leasing jest korzystny dla przedsiębiorców?

Dlaczego leasing jest korzystny dla przedsiębiorców?

Wśród różnych form finansowania inwestycji dostępnych dla przedsiębiorców warto zwrócić uwagę na leasing. Jest on alternatywą dla kredytu bankowego, która niesie dla przedsiębiorców szereg atrakcyjnych korzyści, zwłaszcza podatkowych.

Łatwiejsze procedury
Po pierwsze, korzyścią dla przedsiębiorcy przy leasingu jest to, że nie musi spełniać wygórowanych oczekiwań banków oraz przechodzić przez skomplikowane procedury badania zdolności kredytowej i oceny wiarygodności finansowej. Leasingodawcy stawiają swoim klientom znacznie niższe wymagania, nie oczekują ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń spłaty zobowiązania. Oprócz zabezpieczenia przedmiotu leasingu nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia spłaty zobowiązania ani wysoki wkład własny. Oczywiście leasingobiorca musi opłacić czynsz inicjalny, czyli opłatę wstępną w leasingu, równą kilku lub kilkunastu procentom wartości leasingowanego przedmiotu, ale koszty te są zwykle niższe niż zgromadzenie wkładu własnego na kredyt.

Korzyści podatkowe i finansowe
Wybierając leasing jako formę finansowania zakupu środków trwałych – maszyn, urządzeń czy pojazdów firmowych – przedsiębiorca może odnieść wiele korzyści podatkowych i finansowych. Dzieje się to z uwagi na fakt, że wydatki ponoszone w związku ze spłatą rat leasingowych i innych kosztów wynikających z leasingu, pozwalają na zaliczenie ich w poczet kosztów uzyskania przychodów. To zaś obniża podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zasady odliczeń kosztów są odmienne dla leasingu operacyjnego i finansowego. Jeśli przedsiębiorca korzysta z leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu podlega doliczeniu do majątku leasingodawcy. Leasingobiorca ma możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych pełną ratę lesingową wraz z opłatą wstępną poniesioną z tytułu tej formy finansowania. Dodatkową korzyścią jest też możliwość rozłożenia podatku VAT od sumy płatności leasingowych na raty i spłata podatku zgodnie z harmonogramem opłat w leasingu. Jedynie koszty amortyzacji i prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych pozostają po stronie leasingodawcy. Po zakończeniu umowy klient może wybrać, czy wykupić przedmiot leasingu czy też nie.

W przypadku leasingu finansowego jego przedmiot jest wpisywany do aktywów leasingobiorcy. Jest on zobowiązany do opłacania podatku VAT z tego tytułu w całości, wraz z pierwszą ratą leasingową. Leasingobiorca musi wykupić środek trwały po zakończeniu umowy leasingowej, ale nie ponosi dodatkowych kosztów z tym związanych. Leasing finansowy pozwala wliczyć w koszty uzyskania przychodów jedynie koszt odsetkowej części raty oraz koszty amortyzacji przedmiotu leasingu.

Więcej informacji o leasingu dla firm: http://www.rl.com.pl/dla-firmy

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Zostaw komentarz


Wokolkariery.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Kontakt | Polityka Cookies
Scroll to top